احمد نادری

توسعه دهنده فول استک

author
author

احمد نادری

توسعه دهنده فول استک

آموزش چند زبانه کردن سایت با لاراول و inetriajs(vue)

معمولا برای چند زبانه کردن پروژه ها روش های مثل همی وجود داره که ما کلمات رو در دیکشنری های ترجمه قرار میدیم و اونارو فراخوانی میکنیم  کانفیگ این روش در پروژه هایی که با interia بین لاراول و ویو انجام گرفته به صورت زیر هست . در ابتدا به فایل میریم و اون رو به شکل زیر تغییر میدیم : ( app/Providers/AppServiceProvider.php )

use Inertia\Inertia;
... 

public function boot()
  {
    Inertia::share([
      
      'locale' => function () {
        return app()->getLocale();
      },
      'language' => function () {
        return translations(
          resource_path('lang/'. app()->getLocale() .'.json')
        );
      },
    
    ]);

  }

حالا نیازه که یک فایل helper بسازیم . این فایل برای برگرداندن فایل های ترجمه شده هست . برای اینکار ااز پکیج (https://github.com/browner12/helpers ) استفاده میکنیم :

composer require browner12/helpers
php artisan vendor:publish --provider="browner12\helpers\HelperServiceProvider"

حالا با دستور artisan به شکل زیر فایل رو میسازیم ( در پوشه app/helper   ایجاد میشه ) :

 php artisan make:helper translations

محتوای فایل رو به شکل زیر تغییر میدیم :

<?php

if (!function_exists('DummyFunction')) {

  function translations($json)
  {
    if(!file_exists($json)) {
      return [];
    }
    return json_decode(file_get_contents($json), true);
  }
}

خب در قسمت روت لاراول یک روت ایجاد میکنیم و زبان رو بهش پاس میدیم :

Route::get('language/{language}', function ($language) {
  Session()->put('locale', $language);
 
  return redirect()->back();
})->name('language');

حالا یک میلدوار برای تغییر زبان ایجاد میکنیم و اون رو پروژه اد میکنیم

 

php artisan make:middleware SetLocale

محتوای اونو اینجوری میزاریم :

 public function handle($request, Closure $next)
  {
    app()->setLocale(config('app.locale'));
    if(session()->has('locale')) {
      app()->setLocale(session('locale'));
    }

    return $next($request);
  }

بعد به فایل  app/Http/Kernel.php  میریم و بعد در قسمت middlewareGroups و قسمت web  میدلوار جدید رو اضافه میکنیم :

\App\Http\Middleware\SetLocale::class,

حالا به پوشه resources/lang  میریم و اینجا فایل های json مربوط به زبان هامونو ایجاد میکنیم مثلا en.json – fa.json – ar.json و غیره …محتوای اونا به شکل زیر باید باشه :

{
  "hello":"Hello",
  "homePage":"Home Page",
  "aboutPage":"About Page",
  "welcome": "Hello {name}"
}
{
  "hello":"سلام",
  "homePage":"صفحه اصلی",
  "aboutPage":"درباره ما",
  "welcome": "سلام {name}"
}

بعد از این مرحله ما نیاز داریم زبان های سیستم رو به سمت فرانت پاس بدیم . برای اینکار کافیه به فایل app/Http/Middleware/HandleInertiaRequests.php که وجود داره بریم و در قسمت share مثلا به شکل زیر عمل کنیم :‌

 public function share(Request $request)
  {
    $data = array(
      "en", "de", "fa", "ar"
     );
    return array_merge(parent::share($request), [
      'langlist' => $data
    ]);
  }

حالا متغیر langlist رو در هرجای پروژه که نیاز بود میتونیم سمت فرانت دریافت کنیم .

 کارمون سمت لاراول تمومه . حالا به قسمت resources/js میریم .

در ابتدا داخل این پوشه یک فایل به اسم base.js میسازیم که مارو در ترجمه سمت فرانت کمک میکنه .

module.exports = {
  methods: {
    /**
     * Translate the given key.
     */
    __(key, replace = {}) {
      
      var translation = this.$page.props.language[key]
        ? this.$page.props.language[key]
        : key

      Object.keys(replace).forEach(function (key) {
        translation = translation.replace(':' + key, replace[key])
      });
      
      return translation
    },

    /**
     * Translate the given key with basic pluralization.
     */
    __n(key, number, replace = {}) {
      var options = key.split('|');

      key = options[1];
      if(number == 1) {
        key = options[0];
      }

      return tt(key, replace);
    },
  },
}

توجه داشته باشید بر حسب ورژن های مختلف ممکنه مثلا اون کلمات this.$page.props.language متفاوت باشه . حتما لاگ بگیرید .

حالا در فایل app.js یا main.js ( فایل اصلی پروژه سمت ویو ) باید این فایل base  رو اضافه کنیم . برای اینکار مثلا به شکل زیر عمل میکنیم :

require('./bootstrap');
import { createApp, h } from 'vue';
import { createInertiaApp} from '@inertiajs/inertia-vue3';
import { InertiaProgress } from '@inertiajs/progress';
import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css";
var base = require('./base');

const appName = window.document.getElementsByTagName('title')[0]?.innerText || 'Laravel';

createInertiaApp({
  
  title: (title) => `${title} - ${appName}`,
  resolve: (name) => require(`./Pages/${name}.vue`),
  setup({ el, app, props, plugin }) {
    return createApp({ render: () => h(app, props) })
      .use(plugin)
      .mixin(base)
      .mixin({methods: { route } })
      .mount(el);
  },
});
InertiaProgress.init({ color: '#4B5563' });

خب حالا برای تغییر زبان یک کامپونتت داخل پوشه Shared درست میکنیم به اسم  LanguageSelector.vue :

<template>
 <div class="ml-4">
  <ul id="example-1">
   <li v-for="value in languagelist">
     <a :href="route('language', [value])" style="cursor: pointer">
       <span>{{value}} </span> 
      </a>
    </li>
  </ul>
 </div>
</template>

<script>

export default {
 props: ['langlist'],
 data() {
  return {
   languagelist: this.langlist,
  };
 },
 name: "LanguageSelector",
};
</script>

<style scoped>
</style>

بعد ما به فایل layout سمت فرانتمون مراجعه میکنیم و زبان هایی که در سمت لاراول پاس داده بودیم دریافت میکنیم . همچنین کامپونتت مرحله قبل رو فرخوانی و اون زبانهارو بهش پاس میدیم.

<language-selector :langlist="langlist" />
....
....
....
<script>
import { defineComponent } from "vue";
import LanguageSelector from "../Shared/LanguageSelector.vue";

export default defineComponent({
 props: {
  title: String,
 },
 components: { LanguageSelector },
 computed: {
  langlist() {
   return this.$page.props.langlist;
  },
 },
});
</script>

 

درباره من
 • سلام به وب سایت من خوش اومدید ! از سال 1388 که وارد دنیای برنامه نویسی شدم تجربیات خودم رو از پروژه های مختلف به دست آوردم و همیشه سعی کردم تا مهارت های فنی و رفتاری خودم رو ارتقا بدم تا بتونم برای خودم و سازمانی که در آن کار می کنم بهترین باشم . من عاشق یادگیری هستم و همیشه از چالش های جدید هیجان زده میشم چون اونارو کلید موفقیت و رشد خودم می دونم.
 • @ahmadnaderi01
arrow